default_mobilelogo

Interstate McBee Logo

อะไหล่เทียบ Interstate McBee สำหรับเครื่องยนต์คัมมิ่นส์ (Cummins)

        Interstate McBee (อินเตอร์สเตท แม็คบี) เป็นผู้ผลิตอะไหล่ทดแทนให้แก่เครื่องยนต์ยี่ห้อชั้นนำในอเมริการวมถึงคัมมิ่นส์ (Cummins) มากว่า 63 ปี (เริ่มต้นการผลิตตั้งแต่ปี 1947) เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลก ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น กลุ่มรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กลุ่มเครื่องจักรก่อสร้าง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแคลฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cleveland Ohio, USA)

        อะไหล่เครื่องยนต์คัมมิ่นส์ที่ McBee ผลิตมีตั้งแต่กลุ่มปะเก็น ลูกสูบ ปลอกสูบ จนถึงกลุ่มเพลาข้อเหวี่ยง เพลาราวลิ้น มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008

Cummins Interstate-mcbee spare partCummins gasket by Interstate McBeeCummins injector by Interstate McBee